G3SG1 | Orange Kimono

Details


G3SG1 Orange Kimono Information

The G3SG1 Orange Kimono skin has been hydrographically painted in a geometric pattern.